Home

Rejestracja  Dane do faktury


  Regulamin zgłoszenia

  1. UCZESTNICY.
  Uczestnikami Kongresu mogą zostać: każdy aktualnie sprawujący swoją funkcję burmistrz, wójt, prezydent miasta lub radny, który w dniu wyboru na urząd nie ukończył 35 roku życia oraz pracownicy prowadzonych przez nich urzędów miast i gmin zainteresowani tematyką poszczególnych wydarzeń kongresowych . Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Zgłaszający się uczestnicy w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne.

  2. PRZEBIEG.
  Kongres Młodego Samorządu posiada formułę 3-dniowego spotkania, którego program tworzy spójną i nierozłączną całość – zatem zgłoszenie chęci uczestnictwa obejmuje uczestnictwo w całym Kongresie.

  3. STRÓJ SPORTOWY.
  Program Kongresu i jego atrakcje są zaplanowane w sposób zachęcający i umożliwiający uczestnikom poznanie się, wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację. Jeden z punktów programu przewiduje aktywność sportową. W związku z tym uczestnicy zobligowani są zabrać ze sobą obuwie i wygodną odzież sportową – stosownie do warunków atmosferycznych panujących podczas Kongresu (szczegółowe informacje o pogodzie i planowanych aktywnościach uczestnicy otrzymają od Organizatora).

  4. REZYGNACJA.
  Rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie listem polecony, mailowo bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji uczestnika zgłoszonego do Kongresu opłata rejestracyjna przepada na korzyść Organizatora celem pokrycia kosztów manipulacyjnych.

  DANE KONTAKTOWE:
  – Sprawy programowe, związane z organizacją merytoryczną kongresu oraz prelekcjami:
  Justyna Janicka e-mail: administracjamokis@duszniki.pl

  Zgoda na przetwarzanie danych
  ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do rejestracji i organizacji Kongresu Młodego Samorządu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).

  • Od 2015 roku

   Kongresu Młodego Samorządu powstał w 2015 roku jako odpowiedź na zagospodarowanie potencjału młodego pokolenia samorządowców. Dotychczasowe spotkania najmłodszych wójtów, burmistrzów i prezydentów cieszyły się popularnością i wywarły znaczący oddźwięk w środowisku samorządowym oraz zostały zauważone przez media i rządzących również na szczeblu ogólnokrajowym.

  • Poniżej 35 roku życia

   Kongres Młodego Samorządu jest pierwszą taką inicjatywą w skali kraju, skupiającą się na kompleksowym wsparciu informacyjnym, tworzeniu sieci kontaktów, budowaniu społeczności młodych samorządowców, przy jednoczesnej dyskusji na temat kondycji polskiego samorządu i jego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość i rozwój Polski. W każdej z edycji Kongresu wzięły udział reprezentacje ponad 100 samorządów zarządzanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy podczas ostatnich wyborów samorządowych mieli mniej niż 35 lat.

  • Gościliśmy

   W zorganizowanych podczas KMS-u prelekcjach, wykładach, warsztatach i dyskusjach wzięli udział wybitni przedstawiciele świata biznesu, mediów i niezależnej polityki. Swoją obecność odnotowali w Dusznikach-Zdroju m.in: Mateusz Morawiecki, Adam Bachleda-Curuś, gen. Roman Polko, Marek Czyż, Arkadiusz Franas, Wojciech Szczurek, Maciej Bluj, prof. Mariusz Jędrzejko, Krzysztof Brzozowski, Szymon Sikorski i Bogdan Rymanowski. Spotkali się Oni w Dusznikach w szerokim i różnorodnym gronie w przekonaniu, że samorządność może być bardzo ważną ponadpartyjną płaszczyzną do rozmowy o Polsce.

  Partnerzy

  Patronat honorowy

  Partnerzy medialni

  15-17.03.2023

  Program 7. Kongresu Młodego Samorządu

  Poniżej prezentujemy pełnym program 7. Kongresu Młodego Samorządu

  Program zostanie opublikowany wkrótce

  Fotorelacja z 6. Kongresu Młodego Samorządu