Brizy #470

Rejestracja

5 Kongres Młodego Samorządu

Regulamin zgłoszenia

UCZESTNICY. 

Uczestnikami Kongresu mogą zostać: każdy aktualnie sprawujący swoją funkcję burmistrz, wójt lub prezydent miasta, który w dniu wyboru na urząd nie ukończył 35 roku życia oraz pracownicy prowadzonych przez nich urzędów miast i gmin zainteresowani tematyką poszczególnych wydarzeń kongresowych . Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Zgłaszający się uczestnicy w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne.ORGANIZACJA I OPŁATA REJESTRACYJNA. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach Kongresu jest bezpłatne, przy czym pobierana jest bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości 1000 zł od uczestnika. Organizator zapewnia noclegi oraz wyżywienie dla wszystkich uczestników podczas trwania kongresu. Uczestnicy z własnych środków pokrywają koszty dojazdu. Organizator umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach kongresu osobom towarzyszącym, przy czym od aktywnych uczestników towarzyszących ( należy rozumieć osoby biorące aktywny udział w dyskusji, prelekcjach, warsztatach ) pobierana jest opłata w wysokości 500 zł/ os. ( w kwocie zawiera się nocleg oraz wyżywienie). Pozostałe osoby towarzyszące pokrywają koszty pobytu i wyżywienia we własnym zakresie. Koszt uczestnictwa  w oficjalnym bankiecie dla osób towarzyszących wynosi 150 zł.PRZEBIEG. Kongres Młodego Samorządu posiada formułę 3-dniowego spotkania, którego program tworzy spójną i nierozłączną całość – zatem zgłoszenie chęci uczestnictwa obejmuje uczestnictwo w całym Kongresie.STRÓJ SPORTOWY. Program Kongresu i jego atrakcje są zaplanowane w sposób zachęcający i umożliwiający uczestnikom poznanie się, wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację. Jeden z punktów programu przewiduje aktywność sportową. W związku z tym uczestnicy zobligowani są zabrać ze sobą obuwie i wygodną odzież sportową – stosownie do warunków atmosferycznych panujących podczas Kongresu (szczegółowe informacje o pogodzie i planowanych aktywnościach uczestnicy otrzymają od Organizatora).REZYGNACJA.  Rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie listem polecony, mailowo bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji uczestnika zgłoszonego do Kongresu opłata rejestracyjna przepada na korzyść Organizatora celem pokrycia kosztów manipulacyjnych.DANE KONTAKTOWE:– Sprawy programowe, związane z organizacją merytoryczną kongresu oraz prelekcjami:Tomasz Zwoliński, e-mail: tz@deprimario.pl, tel. +48 668 124 691;– Przyjmowanie zgłoszeń, sprawy organizacyjne, zakwaterowanie:Anita Bodzińska, e-mail: kontakt@mlodysamorzad.pl, tel. +48 793 949 726.Zgoda na przetwarzanie danych** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do rejestracji i organizacji Kongresu Młodego Samorządu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Address

Northville, 3192 Tennessee Avenue


Email

hello@yourdomain.com


Phone

+1 948 485 783