kms-logo

7 Kongres Młodego Samorządu

Duszniki-Zdrój - jesień 2023

Podczas tegorocznej edycji podczas paneli dyskusyjnych i prelekcji poruszymy takie tematy jak:

Walka o przetrwanie małych gmin. Proces wyludniania i zagrożenia w postaci braku środków na rozwój.
Wizja systemu finansowania samorządów perspektywie 10 lat.
Zielona transformacja w sektorze publicznym.
Co z tą elektromobilnością?
Transformacja energetyczna pod kątem rozbudowy OZE i ograniczeń istniejącej infrastruktury.
Rola i znaczenie polityki w świecie młodych.
Czego nauczyły nas sytuacje kryzysowe. Jak byliśmy (nie)przygotowani na pandemię.
Sieć światłowodowa: praca i nauka zdalna w kontekście białych plam.
Zmiany w prawie wyborczym: nowelizacja przepisów i kadencyjność.

Wkrótce więcej informacji

DANE KONTAKTOWE:
Sprawy programowe, związane z organizacją merytoryczną kongresu oraz prelekcjami: 

Justyna Janicka e-mail: administracjamokis@duszniki.pl

DANE KONTAKTOWE:
Sprawy programowe, związane z organizacją merytoryczną kongresu oraz prelekcjami: Justyna Janicka e-mail: administracjamokis@duszniki.pl

Zgoda na przetwarzanie danych
** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do rejestracji i organizacji Kongresu Młodego Samorządu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).

7 Kongres Młodego Samorządu

Duszniki-Zdrój
15-17 marca 2023 r.

Podczas tegorocznej edycji podczas paneli dyskusyjnych i prelekcji poruszymy takie tematy jak:

Walka o przetrwanie małych gmin. Proces wyludniania i zagrożenia w postaci braku środków na rozwój.
Wizja systemu finansowania samorządów perspektywie 10 lat.
Zielona transformacja w sektorze publicznym.
Co z tą elektromobilnością?
Transformacja energetyczna pod kątem rozbudowy OZE i ograniczeń istniejącej infrastruktury.
Rola i znaczenie polityki w świecie młodych.
Czego nauczyły nas sytuacje kryzysowe. Jak byliśmy (nie)przygotowani na pandemię.
Sieć światłowodowa: praca i nauka zdalna w kontekście białych plam.
Zmiany w prawie wyborczym: nowelizacja przepisów i kadencyjność.

Koszt uczestnictwa: 2.200 zł

Koszt uczestnictwa zawiera: udział we wszystkich panelach i prelekcjach, 2 noclegi, udział w bankiecie i imprezie integracyjnej.

Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej w bankiecie: 300 zł, koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej w imprezie integracyjnej: 300 zł.

Regulamin zgłoszenia
1. UCZESTNICY.
Uczestnikami Kongresu mogą zostać: każdy aktualnie sprawujący swoją funkcję burmistrz, wójt, prezydent miasta lub radny, który w dniu wyboru na urząd nie ukończył 35 roku życia oraz pracownicy prowadzonych przez nich urzędów miast i gmin zainteresowani tematyką poszczególnych wydarzeń kongresowych . Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Zgłaszający się uczestnicy w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia otrzymają szczegółowe informacje organizacyjne.
2. PRZEBIEG.
Kongres Młodego Samorządu posiada formułę 3-dniowego spotkania, którego program tworzy spójną i nierozłączną całość – zatem zgłoszenie chęci uczestnictwa obejmuje uczestnictwo w całym Kongresie.
3. STRÓJ SPORTOWY.
Program Kongresu i jego atrakcje są zaplanowane w sposób zachęcający i umożliwiający uczestnikom poznanie się, wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację. Jeden z punktów programu przewiduje aktywność sportową. W związku z tym uczestnicy zobligowani są zabrać ze sobą obuwie i wygodną odzież sportową – stosownie do warunków atmosferycznych panujących podczas Kongresu (szczegółowe informacje o pogodzie i planowanych aktywnościach uczestnicy otrzymają od Organizatora).
4. REZYGNACJA.
Rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie listem polecony, mailowo bądź telefonicznie. W przypadku rezygnacji uczestnika zgłoszonego do Kongresu opłata rejestracyjna przepada na korzyść Organizatora celem pokrycia kosztów manipulacyjnych.